Świadomi Wydawcy

Fakty i mity na temat izraelskiej ustawy o książce i autorach (The Books and Authors Law)

Niewiele jest przykładów stosowania regulacji rynku książki, które pokazują wyraźniej niż przykład izraelski, że jednolita cena książki jest kluczowa dla najważniejszych kwestii związanych z książką takich, jak biblioróżnorodność i związany z nią pluralizm idei. Pokazuje również to, że głównym wrogiem wprowadzenia ustawy jest populizm.

Izraelska „Ustawa o Książce i Autorach” obowiązywała od 5 lutego 2014 do 31 sierpnia 2016 r. Miała wygasnąć automatycznie po trzech latach lub zostać przedłużona, ale - z powodów politycznych - minister kultury, gdy tylko objęła stanowisko w 2015 r., obiecała zniesienie ustawy. Postanowiła nie czekać na wygaśnięcie ustawy z dniem 5 lutego 2017r. pomimo, że zarówno komitet powstały w ramach ustawy w celach monitorowania jej skutków, jak i dodatkowy komitet przez panią minister powołany (z dyrektorem jej biura na czele oraz sześcioma innymi członkami), zarekomendowały nie tylko przedłużenie ustawy, a wręcz jej rozszerzanie o aspekty nieobjęte dotychczasową ustawą. Przeciwko zagłosował tylko wspomniany dyrektor. Ustawa spełniała oczekiwania ustawodawcy: spadek udziału na rynku dwóch dominujących sieci księgarskich (Steimatzky i Tzomet Sfarim) z 77 do 63% na rzecz innych podmiotów sprzedających książki, spadek średniej ceny książek do niższego poziomu niż przed okresem obowiązywania ustawy. Jednocześnie ustawa właśnie zaczynała spełniać inne cele odnoszące się do sprzedaży książek: liczba sprzedanych książek w marcu 2016 r. była porównywalna z liczbą z 2013 r. i była wyższa niż w 2014 r. Wg komitetu powołanego przez ustawę sprzedaż książek była wyższa niż przed wprowadzeniem ustawy, przy tym sprzedaż książek dziecięcych wzrosła o prawie 50%, a liczba wydawanych tytułów debiutantów utrzymywała się na tym samym poziomie, co w ciągu poprzednich pięciu lat.

Stowarzyszenie Wydawców Izraelskich w osobie prezes Racheli Edelman (na stanowisku od 1982 r. z przerwami) utrzymuje, że jedyna rzecz, jaka teraz pozostała to oczekiwanie na zmianę rządu i modlitwa o to, by zbyt wielu wydawców nie zlikwidowało działalności w tzw. międzyczasie.

Źródła:

Ustawa o jednolitej cenie książki - powrót

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o jednolitej cenie książki, ale baliście się zapytać… (czytaj dalej).

Czytamy nielegalnie

W czasach, gdy wydawca zasypywany jest propozycjami ("nie-do-odrzucenia"!) publikowania swoich tytułów w postaci elektronicznej, całkiem interesujące wydaje się zapoznanie się z doświadczeniami kolegów z innych krajów. I w ten sposób trafiamy do piekła, w jakim znaleźli się Hiszpanie. Otóż, prawie 90% odbioru treści kultury za pośrednictwem internetu następuje w Hiszpanii nielegalnie. W 2015 roku niezmordowani czytelnicy hiszpańscy dokonali około 390 mln pobrań książek (o wartości 3 mld EUR), co spowodowało u wydawców straty rzędu 200 mln EUR. To ponad 60 mln książek więcej niż rok wcześniej. 45% to nowości. Pomimo Ustawy o Własności Intelektualnej proceder kwitnie. Sądy opieszałe, czytelnicy coraz sprawniejsi. czytaj więcej (hiszp.)

Szczęśliwego 2017 roku, pełnego przeżyć estetycznych i sukcesów!

Szczęśliwego 2017 roku!

15-12-2016, siedziba Claroscuro, na zaproszenie MKiDN kilka wydawnictw z naszej grupy pracuje nad uwagami do projektu ustawy o jednolitej cenie książki

prace nad uwagami do projektu ustawy o jednolitej cenie książki
Blue Bird, Claroscuro, Poławiacze Pereł i Pina (szczególnie intensywnie nad dywanikiem)